Didier Grignard

Maitre Grignard
  • Licentiaat in de rechten (Ulg -1982)
  • Ingeschreven bij de Balie te Antwerpen (1983) en dan te Luik (1985)
  • Certificaat van de Hogere Onderwijs van Fiscale Wetenschappen (ICHEC) (1989)
  • Lid van de Raad van de Orde (2010-2012 ; 2015-2017)
  • Plaatsvervangende raadslied bij het Hof van Beroep te Luik
  • Ingeschreven op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Luik (afdeling Luik)
  • Gebruikelijke praktijk van het Nederlands en kennis van het Engels

Contact : d.grignard@leges.be