Internationaal

Luik, de derde grootste stad van het land, is gelegen op minder dan honderd kilometer van Brussel, op dertig kilometer van Maastricht (Nederland), op veertig kilometer van Hasselt (Vlaanderen) en op zeventig kilometer van Aix-la-Chapelle (Duitsland).

Deze Belgische stad, verankerd in de Euregio Maas/Rijn, ligt in het centrum van Europa; veel vennootschappen, al dan niet Europees, willen zich vestigen binnen onze regio.

Aldus heeft Luik een internationale roeping.

Logo AEA - International Lawyers Networks

Het is dan ook logisch dat verschillende buitenlandse bedrijven – of hun advocaten – de Luikse advocaten contacteren om informatie in te winnen betreffende onze wetgeving, en in het bijzonder over de commerciële, fiscale en sociale aangelegenheden.

Leges voldoet dan ook aan deze vraag: sinds 2006 zijn wij lid van de EAA (Europese Associatie van Advocaten) (www.aeuropea.com), een internationaal netwerk van advocaten waarvan de zetel gevestigd is te Alicante (Spanje). Dit netwerk is ontstaan binnen de Europese Gemeenschap, en heeft zich langzaamaan verspreid over de Oostbloklanden, die wensten toe te treden, vervolgens over de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zuid-Amerika, Australië, tot Azië en Afrika; vandaag bestaat de EAA uit meer dan 2000 advocaten uit 185 verschillende landen..

Aldus zijn wij niet alleen in staat om onze diensten aan te bieden aan zij die zich in België wensen te vestigen of die informatie zoeken over onze wetgeving, maar ook kunnen wij ons lokaal cliënteel doorsturen naar betrouwbare specialisten over de hele wereld, die beantwoorden aan strenge deontologische normen, telkens dit noodzakelijk lijkt.