Erelonen

Of het nu voor een eenvoudige consultatie is dan wel voor de aanvang van een complex geschil, voor ons is het essentieel dat de klant op voorhand duidelijk wordt ingelicht betreffende het financiële plaatje van onze tussenkomst.

Daarom bespreken wij onze erelonen en kosten ook reeds bij het eerste gesprek, zodat de klant zich een duidelijk beeld kan vormen van hetzij het exacte bedrag – dat in grote mate afhangt van elementen die wij niet in de hand hebben – hetzij minstens de wijze waarop de erelonen en kosten worden berekend.

De algemene regel voor de berekening van onze erelonen is de volgende:

In alle dossiers wordt een uurloon aangerekend dat varieert tussen 75€ en 200€, in functie van de complexiteit van het dossier, de graad van hoogdringendheid, onze specialisatie binnen de gehanteerde materie evenals de financiële situatie van de client.
Voornamelijk in de dossiers die waardeerbaar zijn in geld, en waarbij de klant eisende partij is, wordt een “succes fee” toegepast, zijnde een percentage (meestal 10%) van de teruggevorderde bedragen in hoofdsom, interesten en toebehoren; in geval van toepassing van deze succes fee worden, bij het afsluiten van het dossier, de bedragen afgetrokken die reeds betaald werden als provisionele erelonen (niet als kosten).

Onze kosten zijn de volgende:

  • kosten voor het openen en het archiveren van het dossier: 50 €
  • kosten van dactylografie (per pagina): 9 €
  • kosten voor het maken van kopies (per eenheid): 0,50 €
  • administratieve kosten (telefoon, fax, briefwisseling) (forfait): 10% van de dactylografie kosten
  • verplaatsingskosten: 0,40 € / km
  • uitgaven: aan de kostprijs

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. BTW begroot 21%.