Justitie is een recht,

het verdedigen is ons beroep.

 

Leges (« de wetten » in het Latijn) is een advocatenkantoor gesticht in 2006 waarin worden ingedeeld verschillende gespecialiseerde diensten in de meeste gebieden die zowel de particulieren als de ondernemingen betreffen.

In de gebieden dat hij uitoefent stuurt Leges zijn cliënten naar erkende specialisten met dewelken hij regelmatif medewerkt.

ONZE DIENSTEN

Aan particulieren biedt Leges een kwalitatieve bijstand die de meeste juridische aspecten dekt van het dagelijks leven: familiale problemen, huur van hoofdverblijfplaats, handelshuur tussen particulieren en bedrijven, schade ten gevolge van ongevallen zowel in gemeenrecht als binnen de Wet van Arbeids-ongevallen, bouwrecht, collectieve schuldenregeling, consumentenrecht, bescherming van onbekwaam verklaarde personen, jeugdrecht, verkeersrecht, …

Aan bedrijven biedt Leges een waaier aan diensten, gaande van hun oprichting tot hun vereffening, met aandacht voor hun ontwikkeling en stabilisatie.

Dienst handelsrecht

 • Opstellen van overeenkomsten (aannemingsovereenkomst, partnerschapscontract, vertegenwoordigingsovereenkomst, overeenkomst van overdracht van handelsfonds)
 • Handelshuurovereenkomsten
 • Terugvorderingen van schulden
 • Financiële strafrecht
Advocaat : Didier GRIGNARD
Advocaat : Bernard NOWAK

Dienst vennootschappensrecht

 • Opstellen van overeenkomsten (overdrachten of overnamen, partnerschappen, statuten (vennootschappen en VZW)
 • Analyse van de oprichtingsakte en van het financiële plan, opstellen van eventuele aandeelhoudersovereenkomsten of van handvesten besluitvormingsstructuur
 • Geschillen beslechting tussen vennoten of beheerders
Advocaat : Didier GRIGNARD

Dienst recht van ondernemingen in moeilijkheden en faillissementsrecht

 • Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden (voorlopige beheer, procedure in gerechtelijke reorganisatie, governance)
 • Gerechtelijke opdrachten (curator, voorlopige beheer, gerechtelijke vereffeningen)
 • Vrijwillige vereffeningen
Advocaat : Didier GRIGNARD

Dienst sociale recht en schuldbemiddeling

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Sociale zekerheid (werkloosheid, ziekenfondsen, pensioenen, OCMW, enz.)
 • Arbeidsongevallen
 • Bemiddeling van schulden
Advocaat : Didier GRIGNARD
Advocaat : Sarah GAZON

Dient strafrecht

 • Strafbare feiten van gemene recht (slagen en verwondingen, wetgeving over de verdovensmiddelen, goede zeden)
 • Hof van Assisen
Advocaat : Didier GRIGNARD

Dienst bouwrecht en onroerendrecht

 • Verantwoordelijkheid van de architecten en van de aannemers
 • Handelshuurovereenkomsten, hoofdverblijfshuurovereenkomsten en huurovereenkomsten van gemene recht
Advocaat : Didier GRIGNARD
Advocaat : Bernard NOWAK

Dienst familierecht

 • Echtscheiding
 • Vereffening van huwelijksvermogensstelsel
 • Afstamming
 • Jeugdbescherming
Advocaat : Didier GRIGNARD
Advocaat : Goretti DE SOUSA

Dienst verzekeringsrecht, aansprakelijksheidsrecht

 • Verzekeringscontracten
 • Verkeersonvertredingen
 • Verkeersongevallen
 • Familiale burgerlijke aansprakelijkheid
Advocaat : Didier GRIGNARD
Advocaat : Bernard NOWAK